Newsletter

podaj email i wybierz interesujące Cię tematy

Serwis

Informacje na temat serwisu:

 • Serwis mierników firmy SONEL S.A. odbywa się wyłącznie w siedzibie firmy, tj. przy ul. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica.

  SERWIS tel. 74 85 83 879
  Uwaga! Numer seryjny urządzenia – jest bezwzględnie wymagany w przypadku kontaktu z serwisem.
   

 • Przyrządy objęte gwarancją należy odsyłać do serwisu za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL (zgodnie z zapisem w karcie gwarancyjnej). W przeciwnym razie refakturowana będzie różnica w kosztach transportu.
 • Przyrządy przysyłane do serwisu powinny być dostarczane wraz z wyposażeniem.
 • Przed wysłaniem miernika na serwis prosimy o zapoznanie się z rozdziałem ‘Zanim oddasz miernik do serwisu’ w instrukcji obsługi.
 • Przyrządy objęte gwarancją należy odsyłać do serwisu za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL (zgodnie z zapisem w karcie gwarancyjnej).
  Zleceniodawca zobowiązany jest dokonać zakreślenia opcji ubezpieczenia przesyłki w wysokości 50 tys. złotych na formularzu nadania przesyłki.

  W przypadku niezaznaczenia na formularzu nadania przesyłki kwoty ubezpieczenia paczki z przyrządem objętym gwarancją SONEL S.A nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu oraz z winy przewoźnika.

 • Koszt ekspertyzy wynosi 50 zł (fakturowane tylko w przypadku rezygnacji z serwisu).
 • Realizujemy naprawy przyrządów wyłącznie produkcji SONEL S.A.
 • Formą płatności za usługi serwisowe jest gotówka, w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest uzyskanie przelewu. W przypadku płatności za usługę przelewem, konieczne jest przesłanie kopii NIP, REGON, KRS lub zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, a także oryginał zamówienia z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT. Zlecenie naprawy powinno być podpisane przez osobę ujętą w KRS (lub wpisie do ewidencji) albo do tego upoważnioną (kopia upoważnienia),
 • Zalecany przez producenta termin sprawdzenia przyrządów pomiarowych (zgodnie z PN-ISO 10012-1, załącznik A) wynosi 13 miesięcy.

Pliki do pobrania: