XV Ogólnopolska Konferencja Techniczna Sonel 2018

 

Konferencje Techniczne Sonel w swojej piętnastoletniej tradycji cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem. W poszczególnych edycjach brało w niej udział od 130 do 200 osób, co w sumie daje ponad 1500 Uczestników. Byli to przedstawiciele energetyki zawodowej i przemysłowej z branży elektrycznej oraz środowisk naukowo - technicznych z Polski i zagranicy.

Nasza Konferencja dotyczy szeroko rozumianej problematyki pomiarów związanych zarówno z ochroną przed porażeniem prądem, jakością zasilania i badaniem elektronarzędzi oraz z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, jak i technologicznych w dziedzinie urządzeń pomiarowych i systemów diagnostycznych.

Obecna edycja Konferencji Sonel jest jubileuszową, dlatego przykładamy dużą wagę do jej uroczystej oprawy, zarówno w wymiarze merytorycznym, jak i organizacyjnym.
Rozpocznie się ona inauguracyjnym wykładem, który wygłosi dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. nadzw. PG – „Kontrola stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia – przegląd postanowień normy PN-HD 60364-6:2016-07 w zakresie prób i pomiarów”. Mamy nadzieję, że specjalnie przygotowany z okazji jubileuszu program, spełni Państwa oczekiwania i połączy piętnastoletnią tradycję z nowymi wyzwaniami stawianymi energetyce.

 

PROGRAM KONFERENCJI*:

 • Kontrola stanu izolacji elektrycznych niskiego napięcia - przegląd postanowień normy PN-HD 60364-6:2016-07 w zakresie prób i pomiarów  - wykład poprowadzi Prof.nadzw. dr hab. inż.Stanisław Czapp z Politechniki Gdańskiej; 
 • Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi i w obowodach zasilanych z UPS - wykład poprowadzi Prof.nadzw. dr hab. inż.Stanisław Czapp z Politechniki Gdańskiej; 
 • Oddziaływanie instalacji fotowoltaicznych na system elektroenergetyczny (instalacje PV, a jakość energii elektrycznej) - wykład poprowadzi Prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka AGH Kraków;
 • Wyzwania stojące przed systemem elektroenergetycznym w świetle rozwoju klastrów energetycznych (jakość energii, rozproszone systemy monitorowania stanu pracy sieci elektroenergetycznych, energetyka rozproszona, bilansowanie energetyczne) - wykład poprowadzi mgr inż. Krzysztof Woźny AGH Kraków;
 • Specyfikacja pomiarów z zastosowaniem analizatorów jakości energii elektrycznej. Analiza i ocena jakości dostawy energii elektrycznej na przykładzie wybranych przypadków. - wykład poprowadzi dr inż. Andrzej Firlit AGH Kraków
 • Pomiary natężenia oświetlenia w praktyce - wykład poprowadzi mgr inż. Mateusz Filipek z DASL Systems;
 • Podstawowa problematyka ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym -  wykład poprowadzi mgr inż. Zenon Bartyński - Stowarzyszenie Elektryków Polskich z Wrocławia;
 • Pomiary urządzeń spawalniczych przy pomocy mierników typu PAT - wykład poprowadzi Szymon Potoniec z SONEL S.A.

* - organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu konferencji

 

Informacje organizacyjne:

Termin: 18-20.04.2018 r. - zakwaterowanie od godziny 14:00, początek konferencji o godzinie 16:00.

Miejsce: Hotel Senator, 78-131 Dźwirzyno k. Kołobrzegu, ul. Wyzwolenia 35,

Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:  1650,00 zł netto, dopłata za pokój jednoosobowy 290,00 zł netto.

Cena obejmuje:

 • zakwaterowanie (nocleg x2),
 • parking przy hotelu,
 • pełne wyżywienie,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji.

Zgłoszenia prosimy kierować faxem, e-mailem lub drogą pocztową na adres:
SONEL S.A.
ul. Wokulskiego 11 , 58-100 Świdnica
fax 74 85 83 808
E-MAIL: dh@sonel.pl 

Karta zgłoszeniowa do pobrania

 

Nie