FAQ

Jak przeprowadzić zmianę oprogramowania w mierniku?

Należy pobrać odpowiedni program ze strony www.sonel.pl (menu główne - pobierz - firmware). Miernika nie należy podłączyć do komputera przed zainstalowaniem i uruchomieniem programu. Następnie należy wybrać w menu miernika, zgodnie z instrukcją, tryb aktualizacji oprogramowania, następnie podłączyć miernik do komputera, po czym należy postępować zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

Uwaga! Akumulatory lub baterie miernika muszą być w pełni naładowane.

794

KT-140, KT-150, KT-160, KT-160A, KT-384: z jakiej maksymalnej odległości można zmierzyć temperaturę kamerą termowizyjną

Teoretycznie z nieskończonej, praktycznie (w warunkach ziemskich) ograniczeniem jest stratosfera (kilkanaście kilometrów), stąd bezchmurne niebieskie niebo jest „zimniejsze" niż chmury. Trzeba jednak pamiętać o minimalnych wymiarach mierzonego obiektu, zależnych od odległości, rozdzielczości matrycy kamery i użytego obiektywu.

795

LKZ-700 - film instruktażowy na temat lokalizatora

Film instruktażowy o lokalizatorze LKZ-700 znajduje się na podstronie dotyczącej tego urządzenia w zakładce „opis"  oraz na naszym kanale youtube.

796

LKZ-700 - trasowanie przewodu z przerwaną żyłą

Należy nadajnik oraz odbiornik ustawić w tryb napięciowy (oznaczenie „E" lub „U") i podłączyć do badanej żyły. Pozostałe żyły w przewodzie (oraz, jeśli mamy dostęp do drugiego końca przewodu) końcówkę drugiej części przerwanej żyły należy uziemić, aby zapobiec przeniknięciu pola elektrycznego. Odbiornik będzie wskazywał poziom sygnału tak długo, jak długo będziemy przemieszczali go nad miejscem przebiegania przewodu aż do miejsca uszkodzenia.

Ze względu na zastosowanie pola elektrycznego (podatnego na tłumienie), metoda nie jest zalecana do lokalizacji kabli (zbyt duża głębokość = odległość od przewodu wytwarzającego pole).

797

Gdzie znajdę cennik wyrobów?

Aktualnie nie udostępniamy na stronie naszego cennika. W celu uzyskania informacji na temat aktualnych cen prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez formularz kontaktowy - odpowiemy jak najszybciej.

1949

LKZ-700 - trasowanie przewodu gdy dostępny jest tylko 1 koniec

W przypadku, gdy przewód nie jest uszkodzony, a obwód pod napięciem, należy zastosować metodę pola magnetycznego (odbiornik i nadajnik w trybie „M" lub „I"). Następnie jeden przewód nadajnika podłącza się do przewodu fazowego, zaś drugi do jak najdalej znajdującego się uziemienia (przewód PE w innym pomieszczeniu, uziemienie, metalowa, uziemiona rura C.O...). Odbiornik wykrywa sygnał w miejscach przebiegania przewodu.

W nieuszkodzonym obwodzie pozbawionym napięcia należy podłączyć jeden przewód nadajnika do żyły N, drugi do innego, oddalonego uziemienia; oraz wybrać tryb prądowo-napięciowy (nadajnik w trybie „E+M" lub „U + I", zaś odbiornik w trybie „M" lub „I").

Możliwe jest podłączenie obu przewodów nadajnika do przewodów N i L jednego gniazda, jednak należy pamiętać, że sygnały płynące po L i N w zależności od ułożenia przewodów będą się mniej lub bardziej znosiły i poziom sygnału wskazywanego przez odbiornik może się zmieniać, co może wprowadzić w błąd pomiarowca o małym doświadczeniu w lokalizacji.

W przypadku uszkodzonych żył w przewodzie patrz temat LKZ-700 - trasowanie przewodu z przerwaną żyłą.

1950

MIC (seria) mierniki izolacji - jak prawidłowo uruchomić pomiar (podtrzymać pomiar)?

MIC-2: Trzymając wciśnięty „Start", nacisnąć jednocześnie przycisk „SEL". Aby zakończyć pomiar, należy ponownie wcisnąć „Start".

MIC-3: Trzymając wciśnięty „Start", nacisnąć jednocześnie przycisk „UBAT/ACU". Aby zakończyć pomiar, należy ponownie wcisnąć „Start".

MIC-10: Trzymając wciśnięty „Start", nacisnąć jednocześnie przycisk „ENTER". Aby zakończyć pomiar, należy ponownie wcisnąć „Start" lub „Esc".

MIC-30, MIC-2505, MIC-2510: Trzymając wciśnięty „Start", nacisnąć jednocześnie przycisk „ENTER". Pomiar kończy się automatycznie po upływie nastawionego czasu; aby zakończyć pomiar w dowolnej chwili, należy ponownie wcisnąć „Start" lub „Esc".

MIC-1000, MIC-2500, MIC-5000: Trzymając wciśnięty „Start", nacisnąć jednocześnie przycisk oznaczony strzałką do góry. Pomiar kończy się automatycznie po upływie nastawionego czasu; aby zakończyć pomiar w dowolnej chwili, należy ponownie wcisnąć „Start".

1951

MIC-2510: czy mierzy PI oraz DAR

Tak.

W ustawieniach przyrządu określa się rodzaj współczynnika absorpcji, w zależności od wyboru wyświetlane będzie oznaczenie Ab1, Ab2, albo DAR, PI.

Aby zmierzyć współczynnik DAR należy dodatkowo ustawić czas pomiaru t1=30s, t2=60s. Aby zmierzyć współczynnik PI należy dodatkowo ustawić czas t3=600s.

1952

MIC-2505: czy mierzy PI oraz DAR

Tak.

W ustawieniach przyrządu należy wybrać, czy mają być wyliczone współczynniki DAR, PI (pomiary będą rejestrowane po czasie 30, 60, 600s) czy Ab1, Ab2 (pomiary będą rejestrowane po czasie 15, 60, 600s).

1953

MIC-5000: czy mierzy PI oraz DAR

Tak.

Czasy, po których jest rejestrowany wynik pomiaru można ustawić w zakresie 1s...600s, dzięki czemu, jeśli ustawi się czas t1=60 sekund oraz t2=600 sekund, zostaną zarejestrowane i wyświetlone wartości zmierzonych po tych czasach rezystancji izolacji, oraz wyświetlona zostanie wartość współczynnika PI, czyli wyliczony stosunek rezystancji po 10 minutach do rezystancji po minucie od rozpoczęcia pomiaru.

W przypadku wybrania czasów 30 sekund oraz 60 sekund, wyliczony zostanie współczynnik DAR.

W przypadku ustawienia 3 interwałów czasowych (30, 60, 600 sekund) zmierzone zostaną oba współczynniki.

Uwaga - miernik nie wyświetla nazw PI, DAR - zawsze wyświetlane będzie Ab1 (w przypadku wyliczenia po czasach t2, t1) lub Ab2 (po czasach t3, t2).

1954

MIC-5000 i MIC-5010 czy można wykonywać pomiary powyżej 2500 m npm?

MIC-5000: może wykonywać pomiary w pełnym zakresie do wysokości 2000m npm.

MIC-5010: może wykonywać pomiary w pełnym zakresie do wysokości 3000m npm.

1955

MPI-520 i MPI-525 - czym się różnią?

MPI-520 ma możliwość pomiaru rezystancji izolacji napięciami 50, 100, 250, 500 oraz 1000V, MPI-525 dodatkowo napięciem 2500V.

MPI-520 pozwala mierzyć (w czasie rzeczywistym) napięcie, prąd, moc (pozorną, czynną, bierną), cosφ.

MPI-525 posiada w standardzie akumulator oraz zasilacz sieciowy i samochodowy do zasilania wbudowanej ładowarki.

1956

MPI-520 - czym się różni wersja MPI-520START od pełnej wersji MPI-520?

Ilością akcesoriów.

Zestaw MPI-520 (pełny) posiada na wyposażeniu również akcesoria (przewody na szpulach, krokodylki) do pomiarów uziemień oraz większy futerał.

1957

MRU-200 - czy metodą udarową można mierzyć słupy i stacje bez rozpinania uziemień?

Tak.

Ponieważ jest to metoda impulsowa, może być wykorzystywana do pomiarów uziemień wielokrotnych, również takich obiektów jak słupy linii wysokiego napięcia, bez konieczności rozłączania uziemień (i co za tym idzie, wyłączania linii).

Dodatkowo, norma PN-EN 62305 wymaga przeprowadzania pomiarów impedancji uziemienia, którą mierzy się właśnie stosując metodę udarową.

W trakcie pomiaru udarowego symulowany jest przepływ prądu piorunowego mającego charakter impulsowy; zaś największy udział w odprowadzaniu takiego prądu bierze mierzona, początkowa część danego uziomu.

1958

MRU-200 - czy przy pomiarach impedancji uziemienia metodą udarową trzeba rozpinać uziom?

Nie.

1959

MRU-120, MRU-200, MPI-530 - Czy metoda dwucęgowa może być stosowana do każdego typu uziemień?

Nie, jedynie do pomiaru uziemień wielokrotnych, ale nie połączonych pod ziemią, bowiem prąd płynący przez badane uziemienie musi popłynąć obwodem zamkniętym przez ziemię.

Metody dwucęgowej nie można stosować do uziemień pojedynczych, ani też do uziemień otokowych.

Metoda jest opisana w „Przewodniku po normie PN-EN 62305. Pomiary rezystancji uziemień ".

1960

MRU (seria) - jak pomierzyć uziom gdy wokół sam beton i nie ma gdzie wbić sond?

Jeśli uziemienie nie jest połączone pod ziemią (np. w formie otoku), a jest połączone z innymi (na przykład zwodami na dachu), wówczas można zastosować metodę dwucęgową dostępną w miernikach MRU-120, MRU-200 oraz MPI-530 (nie ma konieczności wbijania sond). W przypadku uziemienia pojedynczego można zastosować tą metodę, jeśli uziemienie połączymy z PE sieci (wynik będzie nieco zawyżony, ale błąd w tą stronę jest dopuszczalny). W przypadku uziemienia pojedynczego można spróbować zastosować metodę pętli zwarcia - mierzona jest pętla w obwodzie faza - badane uziemienie, obwód zamyka się przez ziemię, w wyniku otrzymuje się wartość rezystancji uziemienia zawyżoną o wartość pętli zwarcia obwodu, skąd wzięliśmy zasilanie; metoda ta jest jednak podatna na zakłócenia od sieci a do tego wymaga właściwej interpretacji wyniku przez pomiarowca (zbyt mała wartość może oznaczać, że nastąpiło metaliczne zamknięcie obwodu).

W przypadku uziemienia wielokrotnego otokowego chcąc zastosować metodę pętli zwarcia należy odłączyć zasilanie badanego obiektu, następnie rozpiąć wszystkie złącza kontrolne oraz połączenia wyrównawcze.

1961

PAT - czym różnią się różne rodzaje prądów upływu?

Prąd upływu to prąd, jaki płynie z części czynnych urządzenia, poprzez izolację, do ziemi. Mierniki PAT pozwalają na pomiar 4 rodzajów prądu upływu:

- zastępczego: mierzony jest prąd po podaniu napięcia pomiędzy zwarte L i N a PE (urządzenia klasy I) lub sondę przytkniętą do obudowy (urządzenia klasy II);

- uziomowego: mierzony jest prąd płynący tylko przez żyłę PE badanego urządzenia (nie mierzy się upływu innymi drogami);

- różnicowego: mierzona jest różnica pomiędzy prądem w żyle L a prądem w żyle N - uwzględnia się wszystkie drogi upływu prądu;

- dotykowego: mierzony jest prąd upływu z uwzględnieniem odczuwania i reakcji człowieka zgodnie z PN-EN 60990 (rezystancja wewnętrzna sondy pomiarowej = 2kΩ).

Szczegółowo pomiary te opisane są w poradniku „Badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych" dostępnym na naszej stronie www.

1962

Pomiary pętli zwarcia - jaki miernik zastosować do pomiaru małych pętli zwarcia na rozdzielniach?

MZC-310S dzięki metodzie silnoprądowej potrafi zmierzyć wartości pętli zwarcia z rozdzielczością 0,0001Ω (mierniki klasyczne 0,01Ω). Dolna wartość zakresu pomiarowego miernika to 7,2mΩ (mierniki klasyczne 0,13..0,30Ω).

1963

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach za UPS i falownikami

UPS: należy dokonać pomiaru impedancji z pominięciem urządzeń zasilania awaryjnego, na przykład po załączeniu wyłącznika obejściowego, otrzymamy wartość zawyżoną o wartość impedancji układu zasilania do punktu zainstalowania UPS. Przy obliczaniu prądu zwarciowego należy do obliczeń przyjmować najniższą wartość napięcia występującą po gwałtownym wzroście obciążenia. Jeżeli obliczeniowy prąd zwarcia jest większy od ograniczonego prądu zwarcia, jaki może dostarczyć źródło rezerwowe w najmniej korzystnym stanie pracy, do dalszego sprawdzania należy przyjąć prąd ograniczony.

Silniki zasilane z falowników:

Tu problem stanowi nieznajomość poziomu wysterowania falownika (a tym samym zmiana jego impedancji zwarciowej) w momencie zwarcia, co uniemożliwia ustalenie prądu zwarciowego. Problemem jest również zmiana częstotliwości napięcia wyjściowego uniemożliwiająca poprawne wykonanie pomiaru przyrządami do badania instalacji. W tej sytuacji zalecane jest sprawdzenie, czy w czasie zwarcia doziemnego nastąpi obniżenie napięcia dotykowego występującego na części przewodzącej dostępnej do wartości nie przekraczającej napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale w danych warunkach środowiskowych.

Problemy pomiarów w instalacjach za falownikami zostały opisane szczegółowo w referacie dr. inż. Lecha Danielskiego oraz dr. inż. Ryszarda Zacirki „Badanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach zasilanych z falowników lub z UPS z przemiennikami częstotliwości", VIII Konferencja Techniczna SONEL „Pomiary ochronne oraz diagnostyka instalacji i urządzeń elektrycznych", Zawiercie 2011.

1964

PQM-701Z, PQM-701ZR - zakres rejestrowanych napięć stałych

0...1150V - jak szczytowe wartości napięć przemiennych

1965

PQM (seria) - eksport danych z Sonel Analiza do pliku CSV lub PDF

Należy zaznaczyć bloku danych oraz wybrać opcję "Raport użytkownika" z listy "Raporty" w oknie "Pomiary".

1966

PQM (seria) - czy użytkownik powinien aktualizować oprogramowanie analizatorów.

Oprogramowanie wewnętrzne analizatora (firmware) oraz komputerowe należy aktualizować regularnie, ponieważ aktualizacje poprawiają dostrzeżone błędy lub wprowadzają nowe funkcjonalności. Jeśli aktualizowane jest oprogramowanie analizatora, należy sprawdzić, czy jest również nowa wersja programu Sonel Analiza (i odwrotnie) i jeśli tak, również dokonać aktualizacji.

1967

PQM-701, PQM-701Z, PQM-701Zr, PQM-702 - przyrząd wskazuje cały czas asymetrię 327,67% .

Jest to wynik błędnego przyłączenia analizatora - zamiany dwóch przewodów napięciowych. Widać to również po wartości składowej przeciwnej U2, która normalnie powinna być w granicach pojdynczych woltów.

W prawidłowo podłączonym układzie wartość parametru U1 powinna być w granicach napięcia nominalnego wybranej sieci.

1968

Programy Sonel PE - skąd mogę pobrać wersje demonstracyjne programu do tworzenia protokołu?

Na stronie www.sonel.pl z działu pobierz oraz w części produktowej w zakładkach znajdujących się na podstronach z produktami.

1969

Program SONEL PE 5 - czy jest w standardzie do jakiegoś miernika?

Nie.

Do mierników dołączany jest program „Sonel Reader", umożliwiający przesłanie wyników do komputera z zapisem do pliku w formacie zgodnym z programem Sonel PE, pliku tekstowego lub arkusza Excel.

1970

Strona www.sonel.pl - gdzie mogę znaleźć instrukcje obsługi?

Na stronie www.sonel.pl z działu pobierz - instrukcje obsługi oraz w części produktowej w zakładkach znajdujących się na podstronach z produktami.

1971

Jak przeprowadzić transmisję danych z mierników?

Odczyt danych z mierników Sonel wykonuje się albo wykonując protokół za pomocą programu Sonel Pomiary Elektryczne, albo programem Sonel Reader (dostarczanym w cenie miernika, również do pobrania ze strony www).

Wyniki odczytane programem Sonel Reader mogą być dowolnie wykorzystane - program posiada możliwość eksportu wyników do pliku tekstowego lub arkusza Excel.

Aby odczytać dane miernik musi być załączony w tryb transmisji danych, szczegółowe informacje dla danego przyrządu znajdują się w instrukcji obsługi.

1972

Usługi laboratoryjne - czy przyrządy muszę wysyłać wraz z przewodami?

Przyrządów przysłanych do laboratorium do wzorcowania nie trzeba przysyłać wraz z akcesoriami. Przewody i inne akcesoria nie podlegają wzorcowaniu (są materiałami eksploatacyjnymi, podlegają zużyciu podczas pracy), użytkownik powinien sam kontrolować ich jakość (zarówno wizualnie, jak i na przykład sprawdzając ciągłość).

Mierniki współpracujące z cęgami klienta będą wzorcowane wraz z nimi (w tej samej cenie), na świadectwie wzorcowania zostanie umieszczona dodatkowa adnotacja.

1974

Usługi laboratoryjne - jak często należy sprawdzać przyrządy pomiarowe?

Przepisy (Ustawa Prawo o miarach, norma PN-E 04700:1998) mówią o konieczności posiadania przez przyrządy stosowane do pomiarów ochronnych/przeciwporażeniowych świadectw potwierdzających sprawność techniczną, nie precyzują jednak szczegółowo ani dokumentu, ani czasokresu jego wystawiania (ważności).

Norma PN-ISO 10012-1, zał. A podaje m. in., że producent może zalecić czasokres przeprowadzania kontroli metrologicznej przyrządów.

Należy więc trzymać się swych wewnętrznych przepisów lub norm, jeśli szczegółowo mówią o kontroli metrologicznej przyrządów używanych w danym miejscu (szczególnie, jeśli użytkownik posiada system kontroli jakości ISO), w przeciwnym wypadku można powoływać się na zalecenia producenta (znajdują się w instrukcji przyrządu).

1975

Wyłączniki RCD - jak mierzyć wyłącznik typu A?

Należy wykonać wszystkie pomiary zarówno prądem przemiennym oraz jednokierunkowym i jednokierunkowym ze składową stałą 6mA.

1976

Zakres wyświetlania i zakres pomiarowy - czym się różnią?

Zakres wyświetlania to wszystko, co miernik może wyświetlić na ekranie. Jednak każdy wynik może być obarczony pewnym błędem wnoszonym przez urządzenie pomiarowe. W normie PN-EN 61557 określone są maksymalne wartości błędów, jakimi mogą być obarczone pomiary danych wielkości elektrycznych. Na tej podstawie określa się zakres, dla jakiego przyrząd wykonuje pomiary z błędem mniejszym niż dopuszczony przez normę, jest to właśnie zakres pomiarowy.

Należy dodać, że przyrządy wprowadzane do obrotu na terenie Unii Europejskiej muszą mieć wyspecyfikowane na obudowie zakresy pomiarowe zgodnie z normą EN-61557.

1977

Do czego służy linijka analogowa widoczna na wyświetlaczu DIT-500?

Linijka analogowa na wyświetlaczu DIT-500 wskazuje obecnie mierzoną temp. w stosunku do maksymalnej i minimalnej zmierzonej temperatury podczas danego pomiaru. Na linijce ostatni podświetlony segment oznacza temp. maksymalną. Analogicznie pierwszy oznacza minimalną zmierzoną temperaturę. Pomiar kończy się wraz z wyłączeniem DIT-500.

6009