Usługi montażu kontraktowego SMT i THT

Montaż kontraktowy

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego technologię montażu elektronicznego metodami SMT i THT.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku i wymagania naszych klientów oferujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania, montażu elektronicznego metodami SMT i THT, montażu prototypów oraz małych i średnich serii, wysoko wyspecjalizowanych i skomplikowanych układów elektronicznych na nowoczesnej, technologicznie zaawansowanej linii automatycznej Fuji NXT.

Dopełnieniem Państwa wymagań jest zaopatrzenie naszej firmy o linię montażu przewlekanego THT firmy ERSA N-WAVE 330, oraz 70 stanowisk montażu ręcznego i uzupełniającego.Jesteśmy liderem mało i średnioseryjnej produkcji kontraktowej (CEM). Zwiększamy nasz poziom zaawansowania technicznego w każdym nowym zleceniu. Jako Twój partner tworzymy wspólnie cykl życia Twojego produktu, nadając mu wysoką jakość, niepowtarzalne wykonanie począwszy od projektu, zarządzania łańcuchem dostaw, poprzez montaż, testowanie, pakowanie i wysyłkę.

Każdego dnia kierujemy się następującymi wskazówkami:

 • Nasz klient jest naszym partnerem!
 • Jakość, terminowość oraz koszty na odpowiednim poziomie to klucz do sukcesu.
 • Ciągłe doskonalenie procesów projektowania,  produkcji i testowania to droga do perfekcyjnego wykonania kolejnych zleceń.

Firm sektora EMS jest wiele, SONEL S.A. jest jedynym w swoim rodzaju producentem wysokiej jakości układów elektronicznych. Wykwalifikowana kadra inżynierska, która wdraża i nadzoruje w procesie produkcji dba o to, aby to waśnie Twój produkt był doskonały i zwracał na siebie uwagę najbardziej wymagających klientów. 

Polityka firmy

Priorytetem jest podnoszenie jakości naszych usług wysoko wykwalifikowaną kadrą i nowoczesnym sprzętem, który jest systematycznie modernizowany.
Pragniemy poprzez zgromadzoną wiedzę, praktykę i rzetelną pracę doskonalić oraz umacniać miano niezawodnego partnera w biznesie.

Zakład produkcyjny

Wbrew  zasadom poufności informacji o posiadaniu linii produkcyjnych oraz przebiegu procesu produkcji mają Państwo możliwość wglądu do naszego parku maszyn, oraz zapoznania się z przebiegiem procesu produkcji w celu rozwiania wszelkich wątpliwości.

 

Usługi montażu kontraktowego SMT i THT

Projektowanie

Procesem od którego zależy powstanie nowego produkt jest projektowanie. Do tego celu dobraliśmy wyspecjalizowany zespół projektantów, który swoją determinacją i ogromnym potencjałem stworzy idealne rozwiązanie na Państwa potrzeby.

Zakupy i logistyka

Na przełomie kilkunastu lat doświadczenia związanego z zarządzaniem łańcuchem dostaw materiałów niezbędnych do wykonania każdego zlecenia, zapewniamy w 100% najwyższą jakość komponentów, terminowość dostawy, atrakcyjne ceny. Oferując kompleksową usługę oszczędzamy Twój czas i pieniądze.

Produkcja

Pod tym pojęciem wyobrażamy sobie proces powstawania produktów. W naszym słowniku produkcja to jakość, precyzja, czas i przede wszystkim idealnie wykonane zlecenie w którym stosujemy nowoczesną technologię  połączoną z ogromną wiedzą.

Linia produkcyjna

Montaż powierzchniowy SMT

 • Sitodrukarka MPM MOMENTUM.
 • Automat FUJI NXT, 6 modułów.
 • Piec do lutowania rozpływowego ERSA HOTFLOW2/20 (lutowanie w atmosferze azotu z analizatorem tlenu resztkowego.
 • Linia transportu ASYS.
 • Sitodrukarka DEK 265 Mk1.
 • Dyspenser FUJI GL2.
 • Szybki automat FUJI FCP-III-4000.
 • Uniwersalny automat FUJI FIP-III (dodatkowo laserowy system kontroli geometrii wyprowadzeń).

Montaż przewlekany THT

 • Fala lutownicza ERSA-WAVE 330 (lutowanie w atmosferze azotu).

 • 70 stanowisk montażu ręcznego i uzupełniającego.

Inspekcja

 • AOI ORBOTECH S-22

 

Mycie

Konstruowanie testerów

W celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości w związku z  poprawnym działaniem układów elektronicznych, są one poddawane indywidualnym testom naszego autorstwa.

Testowanie

 • Testowanie elektryczne obwodów drukowanych.
 • AOI (Automatic Optical Inspection).
 • Badanie czystości jonowych (Ionograph).
 • Testy funkcjonalne.

Powłoki ochronne

Programowalne zalewanie selektywne (możliwość wyboru dowolnego pola powierzchni płytki), powłoką ochronną typu lakier lub żywicą odbywa się automatycznie, dzięki temu uzyskujemy większą wydajność i oszczędzamy cenny czas w całym procesie produkcji.

Pakowanie

Każdy wykonany element jest starannie zabezpieczany i pakowany zgodnie z zaleceniami klienta.

Serwis

Jako usługę dodatkową oferujemy serwis elementów – montaż, demontaż.

Jakość i środowisko

Każde zlecenie wykonujemy z należytą dokładnością w odpowiednim środowisku (Badania czystości jonowych) i tym samym zapewniamy najwyższą jakość Twojego produktu.

Pobierz ogólne warunki umów realizacji zleceń usługowego montażu elektronicznego w SONEL S.A. - pdf

 
 
§ 1
 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Niniejsze ogólne warunki umów realizacji zleceń usługowego montażu elektronicznego w SONEL S.A. zwane dalej „OWU” określają zasady, na podstawie których Zamawiający wykonanie usług, zwany dalej „Zamawiającym”  będzie zamawiać a SONEL S.A., zwany dalej „SONEL” będzie wykonywać moduły elektroniczne, zwane dalej w treści umowy “Produktami”, o ile indywidualna umowa między stronami nie stanowi inaczej.

2. Sonel wykonywać będzie Produkty, każdorazowo na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień spełniających kryteria określone w niniejszym OWU. Dla uniknięcia wątpliwości strony stwierdzają, że poprzez złożenie przez Zamawiającego zamówienia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy  i potwierdzenie tak złożonego zamówienia przez Sonel każdorazowo dochodzi pomiędzy stronami do zawarcia umowy o wykonanie Produktów objętych zamówieniem, do którego to Zamówienia stosują się postanowienia niniejszych OWU. W przypadku rozbieżności pomiędzy Zamówieniem a Potwierdzeniem strony przestaje wiązać treść Zamówienia, jednakże po zgodnym zaakceptowania treści Potwierdzenia obowiązuje Zamówienie w brzmieniu ustalonym przez Strony.

3. Realizacja zleceń usługowego montażu elektronicznego może obejmować:

 • projektowanie obwodów drukowanych,
 • zakup komponentów i obwodów drukowanych,
 • montaż komponentów,
 • uzupełniający montaż mechaniczny,
 • nanoszenie powłok ochronnych,
 • testowanie i uruchomienie modułów,
 • pakowanie.

4. Sonel wykonywać będzie Produkty wg przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej będącej własnością Zamawiającego. Montaż komponentów odbędzie się zgodnie z normą IPC-A-610D PL klasa II.

 

§ 2
 DOKUMENTACJA

 

1. W skład dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego wchodzi:
a) Kompletna lista materiałów (BOM)

Rys. 1 Przykładowy BOM

 • W przypadku specyficznych elementów należy podać oznaczenie typu z katalogu konkretnego dostawcy lub producenta.
 • Dodatkowo ważna jest informacja czy elementy wymagają specjalnego przygotowania przed montażem np. programowanie
 • Zamawiający zobowiązuje się podać wszystkie parametry elementów, które są dla niego istotne
 • Wymagane formaty plików *.doc, *.xls, *.xlsx, *.txt

b) Komplet rysunków montażowych (dotyczących wszystkich etapów produkcji) powinien zawierać:

 • Rysunki z widocznymi elementami SMD, dla strony top i bottom (Rys.2)
 • Rysunki z widocznymi elementami THT, dla strony t & b (Rys.3). Uwagami dotyczącymi specjalnych wymagań montażu elementów np. klejenie, montaż na określonym dystansie,  krępowanie itp.,
 • Rysunki przedstawiające operacje mechaniczne np. skręcanie, nitowanie, montaż do obudowy
 • wymagane formaty plików *.jpg, *.pdf, *.tiff

Rys. 2 Widok elementów SMD Rys. 3 Widok elementów THT

c) Dokumentacja do wykonania płytki drukowanej (PCB)

Dane techniczne płytki:

 • nazwa_projektu
 • rodzaj płytki: dwustronna z metalizacją
 • laminat: FR4, 1.55 mm, 35 um
 • soldermaska: TAK, dwustronna
 • opis: TAK, obustronny, biały
 • pokrycie: HAL bezołowiowy
 • otwory niemetalizowane: TAK (występują w osobnym zbiorze)
 • obróbka mechaniczna: frezowanie i nacinanie
 • odbiór: w formatce
 • wymiary formatki: 251.2 x 283.4 mm
Pliki Gerber (format: RS-274-X, inch 2.4):
 • Nazwa_projektu.gto - opis góra
 • Nazwa_projeku.gts - maska góra
 • Nazwa_projektu.gtl - mozaika góra
 • Nazwa_projektu.gxx – warstwa`y wewnętrzne
 • Nazwa_projektu.gbl - mozaika dół
 • Nazwa_projektu.gbs - maska dół
 • Nazwa_projektu.gko - obrys pojedynczej płytki
Owiert (format: EXCELLON, inch 2.3, średnice otworów FINALNE):
 • Nazwa_projektu.drr - spis narzędzi
 • Nazwa_projeku.txt – owiert
Rysunek obróbki mechanicznej pojedynczej płytki (gerber)
 • Nazwa_projeku.gm4 – obróbka mech.           
Rysunek panelu:
 • Nazwa_projektu.gm2 - rysunki
Punkty ustawcze:
 • Do prawidłowego ustalenia pozycji płyty w maszynie konieczne jest umieszczenie na PCB punktów odniesienia rozpoznawanych przez procesor wizji. Punkt może mieć kształt kwadratu, koła, krzyża pojedynczego lub podwójnego. Dookoła punktu należy pozostawić co najmniej 1mm strefy bez solder maski.

Rys. 4 Widok PCB z punktami ustawczymi, odległości minimalne, oraz punkt (0;0) dla p&p

Wymiary PCB

 • Maksymalny wymiar płytki PCB dla projektu z elementami SMD i THT 340x250mm.
  Z uwzględnieniem marginesów co najmniej 3mm obszar roboczy wynosi 340x244mm.
d) Współrzędne elementów (pick&place)
 • współrzędne punktów ustawczych względem punktu odniesienia (Rys. 4) - Fid.1 ( x, y)
 • nazwę  (oznaczenie elementu ) np. R15
 • typ obudowy  ( np. 0805)
 • współrzędne środka elementu względem punktu odniesienia (Rys. 4)  ( Mid X, Mid Y)
 • kąt obrotu elementu  ( Rotation). Dla elementów niespolaryzowanych stosować 0 lub 90 stopni w zależności od ułożenia. Rotację elementów o określonej polaryzacji opisywać wg. Rys. 6.
 • wartość elementu  np. 10k
 • Zalecane formaty plików *.xls, *.csv, *.txt
 • Format pliku *.pdf nie zalecany

Rys. 5 Przykładowy plik p&p

e) Dokumentacja do wykonania szablonu dla pasty

 • Widok panelu płytek PCB warstwa pasty top i bottom
 • Obrys całego panelu
 • Panelowe punkty ustawcze znajdujące się na warstwie pasty
f) Dokumentacje dotyczącą pakowania.
 
 
 
 
§ 3
KOMPONENTY ELEKTRONICZNE
 
1. Realizacja OWU może odbywać się w oparciu o elementy zakupione przez Sonel, wówczas Sonel oświadcza, a Zamawiający akceptuje, że komponenty które Sonel musi nabyć w celu wytworzenia Produktów są dostępne wyłącznie w zbiorczych opakowaniach. W związku z powyższym w dyspozycji Sonel pozostanie ilość komponentów ponad ilość potrzebną do wytworzenia Produktów, którą Zamawiający zobowiązuje się odkupić od Sonel po wykonaniu przez Sonel zlecenia.
 
2. Realizacja OWU może odbyć się w oparciu o komponenty powierzone przez Zamawiającego, wówczas komponenty dostarczane będą w oryginalnych opakowaniach z uwzględnieniem tzw. nadmiaru technologicznego:
 • komponenty dostarczane w taśmach z tzw. rozbiegówką, nie mniejszą jednak niż 30 cm, z uwzględnieniem 2% nadwyżki w stosunku do ilości określonej w dokumentacji,
 • komponenty dostarczane w listwach z uwzględnieniem 2% nadwyżki w stosunku do ilości określonej w dokumentacji,
 • komponenty dostarczane w tackach z uwzględnieniem 0,5% nadwyżki w stosunku do ilości określonej w dokumentacji,
 • pozostałe komponenty z uwzględnieniem 1% nadwyżki w stosunku do ilości określonej w dokumentacji,
 • obwody drukowane dostarczane będą bez tzw. skreśleń,
 • dopuszczalny współczynnik R (skręcenia/wygięcia) powierzonych obwodów drukowanych nie powinien przekraczać 0,25% (wg. normy IPC-TM-650, sekcja 2.4.22).

 

3. Realizacja OWU może odbyć się w części z komponentów zakupionych przez Sonel i w części powierzonych przez Zamawiającego. W części dotyczącej komponentów zakupionych przez Sonel stosuje się postanowienia ust. 1, w części dotyczącej komponentów powierzonych przez Zamawiającego stosuje się postanowienia ust. 2.

 

4. Sonel może odstąpić od realizacji zlecenia w przypadku dostarczenia przez Zamawiającego komponentów starszych niż rok lub niezgodnych z poziomem MSL podanym przez producenta.

5. Sonel prowadzi magazyn komponentów, obsługa wg FIFO.
 

§ 4
ZAMÓWIENIA
 
1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Sonel Zamówień na wykonanie Produktów z wyprzedzeniem co najmniej takim, jakie podane jest w ofercie Sonel liczonych w dniach roboczych.

 

2. Do wystawiania Zamówień, o których mowa powyżej uprawnione będą osoby legitymujące się pisemnym upoważnieniem do wystawiania Zamówień.

 

3. Zamówienia o których mowa powyżej określały będą ilość Produktów, cenę jednostkową Produktów oraz datę wykonania i dostarczenia Produktów.

4. Jednorazowo Zamawiający nie może zamówić mniej Produktów, niż określona w ofercie Sonel minimalna ilość jednorazowego zamówienia.
 

5. Zamówienia o których mowa powyżej dostarczane będą Sonel w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej smt()sonel.pl lub faksem  pod  nr 74 8583809 do godziny 15.00 w dni robocze. Zamówienie wysłane po godz. 15:00 uznaje się za dostarczone następnego dnia roboczego. Sonel zobowiązuje się do potwierdzenia lub odrzucenia  zamówienia o którym mowa powyżej, w terminie 15 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Potwierdzenie lub odrzucenie zamówienia następować będzie w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego lub faksem. W przypadku braku odpowiedzi Sonel we wskazanym wyżej terminie 15 dniowym, Zamówienie uznaje się za odrzucone.

 

§ 5
ODBIÓR
 
1. Miejscem odbioru Produktów jest magazyn Sonel w Świdnicy przy ul. Wokulskiego 11.

2. O zrealizowanej partii Zamówienia przygotowanej do odbioru Sonel poinformuje Zamawiającego z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.

3. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania Produktów w terminie 3 dni roboczych od momentu poinformowania przez Sonel zgodnie z ust. 2. W przypadku nieodebrania  Produktów w w/w terminie, uznaje się, że odbiór został dokonany przez Zamawiającego.

4. Protokół sporządzony na podstawie ustępu powyższego przez Zamawiającego potwierdza ilość i jakość odbieranych Produktów.

5. W przypadku określonym w ust. 3 zdanie drugie niniejszego paragrafu Sonel ma prawo przesłać na koszt i niebezpieczeństwo Zamawiającego zgłoszoną do odbioru partię Zamówienia.

 

§ 6
PŁATNOŚCI
 

1. Za wykonanie przez Sonel Produktów Zamawiający płacić będzie Sonel wynagrodzenie, wyliczone na podstawie stawki jednostkowej za każdą sztukę Produktu zgodnie z daną ofertą Sonel. 

2. Zmiana stawek wynagrodzenia będzie następowała za porozumieniem stron w postaci nowej oferty Sonel.

3. Strony ustalają, iż płatności dokonywane będą na podstawie faktury VAT na rachunek bankowy Sonel wskazany w fakturze, w terminie podanym w ofercie Sonel.

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT, opiewającej na wynagrodzenie z tytułu wykonania Produktów, jest podpisany dowód przekazania produktów Zamawiającemu np. dokument WZ lub list spedycyjny.

5. Zamawiający oświadcza, iż upoważnia Sonel do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego:
 

§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
1. Okres gwarancji Sonel na dostarczone Produkty wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru Produktów przez Zamawiającego.

2. Sonel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad konstrukcyjnych Produktu oraz z tytułu wad Produktów  wynikających z wadliwych Komponentów dostarczonych przez Zamawiającego . W innych przypadkach odpowiedzialność ograniczona jest do wartości zrealizowanej dostawy podlegającej reklamacji.

3. Sonel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu Produktów lub za inne nieprawidłowości z przyczyn, za które nie ponosi winy, a których skutkom nie był w stanie zapobiec w sposób umożliwiający należyte wykonanie  zobowiązań, w tym również za niedopełnienie lub nienależyte wykonanie obowiązków nałożonych na Zamawiającego. Jednakże w każdym przypadku Sonel zobowiązany jest dołożyć najwyższej staranności w celu terminowego dochowania zobowiązań oraz niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałych obiektywnych i niemożliwych lub nadmiernie trudnych do przezwyciężenia przeszkodach, w celu tymczasowego uzgodnienia odmiennych warunków dostaw Produktów do czasu usunięcia przeszkody.

 

§ 8
 ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE
 
1. Sonel nie odpowiada za zwłokę w realizacji zamówienia. Z tego tytułu Zamawiającemu nie przysługują wobec Sonel jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

2. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie jakiejkolwiek należności wynikającej z niniejszej umowy, Sonel może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek w wysokości 0,05% niezrealizowanej płatności za każdy dzień zwłoki.

3. Sonel zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej w wysokości 100% wartości niezrealizowanych Zamówień z tytułu odstąpienia od Zamówienia z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

 

§ 9
ZACHOWANIE POUFNOŚCI
 
1. Sonel zobowiązuje się do zachowania poufności otrzymanej dokumentacji oraz nie udostępniania jej osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy pracowników oraz współpracowników Sonel. Obowiązek zachowania poufności dotyczy okresu obowiązywania umowy.

2. Sonel i Zamawiający zobowiązani są do zachowania poufności informacji dotyczących warunków umowy.

 

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania postanowień niniejszych OWU rozstrzygane będą polubownie, a w razie braku porozumienia zostaną przekazane do rozstrzygnięcia sądu właściwego dla siedziby Sonel.

 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi OWU znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

W sprawach usług montażu elektronicznego prosimy o kontakt:

Sonel S.A. 58-100 Świdnica, ul. Wokulskiego 11

Robert Kąkol

Kierownik Działu Sprzedaży Usług

tel: +48 74 85 83 851
fax:+48 74 85 83 807

r.kakol@sonel.pl

Wojciech Dąbrowski

Przedstawiciel Handlowy Działu Sprzedaży Usług

tel: +48 74 85 83 853
fax:+48 74 85 83 809

w.dabrowski@sonel.pl

Mateusz Dziasek

Przedstawiciel Handlowy Działu Sprzedaży Usług

tel: +48 74 85 83 915
fax:+48 74 85 83 809

mateusz.dziasek@sonel.pl

 

Galeria