Nowy model z serii lokalizatorów Sonel LKZ-2000 – najbardziej zaawansowany funkcjonalnie!

Firmy zajmujące się energetyką, telekomunikacją czy szeroko pojętym budownictwem spotykają w swojej działalności wiele problemów związanych z lokalizacją w gruncie kabli energetycznych czy też innych elementów infrastruktury podziemnej. Rafinerie, firmy wodociągowo-kanalizacyjne czy remontowe chcą wiedzieć, gdzie znajduje się ich infrastruktura lub czyjaś, chociażby po to, aby podczas prowadzonych robót uniknąć ich uszkodzenia. W ofercie Sonel znajdują się już szeroko rozpowszechnione i uznane lokalizatory Sonel LKZ-1000. Teraz wprowadzony zostanie nowy model lokalizatora trasy kabli i podziemnej infrastruktury Sonel LKZ-2000. Jest to urządzenie bardziej zaawansowane, o większej mocy i zdecydowanie skuteczniejsze w trudnych przypadkach przy zachowaniu łatwości obsługi i wsparciu operatora podpowiedziami co do dalszego postępowania.

Lokalizator Sonel LKZ-2000 posiada duży, czytelny wyświetlacz.

Foto. 1. W lokalizatorze LKZ-2000 znajduje się duży czytelny wyświetlacz LCD.

 

Odbiornik lokalizatora (LKO-2000) pozwala na wykrywanie i śledzenie trasy rur, kabli oraz innych obiektów infrastruktury podziemnej, w której możliwy jest przepływ prądu. Dla szerokiego spektrum zastosowań do dyspozycji jest ponad 70 częstotliwości oraz 4 tryby pracy (Elektroenergetyczny, Radiowy, Liniowy, Sondy). Kluczową rolę odgrywa funkcja pomiaru szumów. Urządzenie skanuje wybrane częstotliwości, wskazujące te, które będą najbardziej użyteczne w prowadzonej lokalizacji, przy jednoczesnym odrzuceniu częstotliwości niezalecanych na danym terenie. Dla zapewnienia lepszej skuteczności lokalizacji trzeba wybrać częstotliwość z możliwie najmniejszym szumem. Graficzne i liczbowe oznaczenia poziomu szumu ułatwiają wybór właściwej częstotliwości. Dla łatwiejszej interpretacji poziomy szumu są oznaczane liczbowo oraz graficznie.

Nadajnik lokalizatora (LKN-2000) ma za zadanie wzbudzanie sygnałów w docelowym obiekcie. Uzyskane w ten sposób sygnały są wykrywane przez odbiornik (LKO-2000). Ważna jest możliwość takiego skonfigurowania urządzenia, aby emitowany sygnał miał jedną z 70 zdefiniowanych częstotliwości.

Przydatne rozwiązanie stanowi funkcja wysokiej mocy wyjściowej. Pozwala ona na przesyłanie sygnału o mocy 12 W po aktywnej linii oraz częstotliwości nieprzekraczającej 10 kHz. Funkcja ta używana jest chociażby przy lokalizowaniu podziemnych rur stalowych o dużej średnicy i lokalizowaniu na dużej odległości. Np. szacunkowe dane dla rury żelaznej o średnicy 300 mm, zakopanej na głębokości od 1,5 do 2 m, przy nastawie częstotliwości nadawania i odbioru 640 Hz, umożliwi skuteczną lokalizację na odległość ponad 5 km. Zwiększenie częstotliwości do 8kHz zredukuje tę odległość o ponad 1 km, zaś dalsze zwiększenie częstotliwości do wartości 33 kHz pozwoli użytkownikowi na wytrasowanie na odległość do ok 1,5 km.

Na zasadzie sygnałów aktywnych bazuje tryb Liniowy oraz tryb Radiowy. Należy podkreślić, że sygnały aktywne są umieszczone na linii docelowej za pomocą nadajnika. W trybie Liniowym istotną rolę odgrywa galwaniczne podłączenie, indukcja za pomocą cęgów oraz wzbudzanie indukcyjne. Tryb Liniowy wymaga podłączenia bezpośrednio do linii docelowej, a prąd jest przesyłany do linii w pobliżu nadajnika. Warto również zwrócić uwagę na tryb Radiowy, gdzie sygnał zostaje przesłany z anteny umieszczonej wewnątrz rury niemetalowej.

Tryb Elektroenergetyczny wykorzystujący sygnały pasywne umożliwia odbiornikowi wyśledzenie kabli elektrycznych będących pod napięciem o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz. Na sygnałach pasywnych bazuje również tryb Radiowy, który umożliwia odbiornikowi wyśledzenie kabli zarówno odbierających, jak i emitujących fale radiowe o bardzo niskiej częstotliwości (VLF).

Kompletny zestaw Sonel LKZ-2000.

Foto. 2. Kompletny lokalizator LKZ-2000 składa się z nadajnika (LKN-2000) oraz odbiornika (LKO-2000).

 

Odbiornik

Odbiornik, pracując w trybie pasywnym (Power), pozwala na pracę z użyciem częstotliwości 50 Hz, 100 Hz, 450Hz/60Hz, 120 Hz oraz 540 Hz. Z kolei tryb pasywny (Radio) bazuje na częstotliwościach od 15 kHz do 60 kHz. Kluczową rolę odgrywa tryb aktywny z nadajnikiem i częstotliwościami: 512 Hz, 3140 Hz, 8192 Hz, 32768 Hz oraz 83,1 Hz. Konfiguracja anteny jest oparta na pojedynczej wartości szczytowej, podwójnej wartości szczytowej, punkcie zerowym oraz pełnym polu.

W trybie Power zakres pomiaru głębokości wynosi do 3 m, a w trybie Radio do 2 m. Z kolei w trybie aktywnym z nadajnikiem zakres pomiaru głębokości osiąga 4,6 m, natomiast w trybie sondowym aż 6 m.

Warto zwrócić uwagę na dokładność pomiaru. Błąd nie przekracza bowiem 5% głębokości w trybie Liniowym lub Sondowym (od 0,2 m do 4,6 m) oraz 10% głębokości w trybie Sondowym przy pomiarach od 4,6 m do 6 m. Zastosowanie interfejsu komunikacyjnego Bluetooth pozwala na zdalne kontrolowanie nadajnika. W urządzeniu przewidziano funkcje autowyłączenia. Lokalizator może pracować w temperaturze mieszczącej się pomiędzy 20°C a 50°C. Ważna jest możliwość pracy pod kątem, co pozwala na przeprowadzenie detekcji pod przeszkodą, np. zaparkowanym samochodem lub budynkiem.

Odbiornik jest obsługiwany za pomocą przycisków klawiatury spełniających szereg funkcji w zależności od wybranego trybu roboczego.

Zestaw lokalizacyjny Sonel LKZ-2000 podczas pracy.

Foto. 3. Lokalizator LKZ-2000 podczas pracy.

 

Nadajnik

Na kompletny lokalizator kabli i infrastruktur podziemnych Sonel LKZ-2000 składa się również nadajnik pracujący na częstotliwościach 512 Hz, 3140 Hz, 8192 Hz, 32768 Hz, 83,1 kHz oraz 20 kHz. Mocy wyjściowa ma 5 poziomów, a maksymalna moc w trybie indukcyjnym to 3 W. Wartość mocy przy przełączeniu galwanicznym osiąga 12 W, zakładając impedancję podłączonego obiektu 100 Ω.

Wyposażenie dodatkowe

Lokalizator kabli i infrastruktury podziemnej, Sonel LKZ-2000, może być wyposażony dodatkowo w cęgi 5”, ramkę „A” (do lokalizacji miejsca doziemionego uszkodzenia kabla), sondę nadawczą NAD-1 (8 kHz, 33kHz „pływająca”), przewód nadawczy na szpuli przeznaczony do lokalizacji instalacji niemetalowych oraz zasilacz wraz z pakietem akumulatorów do nadajników. Zastosowanie Sondy BIK pozwala na bezprzewodową identyfikację kabli.

Ramka "A" dostępna jest jako akcesorium dodatkowe.

Foto. 4. Ramka „A” pozwala na lokalizowanie miejsca doziemionego uszkodzenia kabla.

 

Przewód nadawcy na szpuli

Foto. 5. Jako wyposażenie dodatkowe lokalizator LKZ-2000 może być wyposażony w przewód nadawczy o długości 30, 50 lub 80 m.

 

Podsumowanie

W lokalizatorze Sonel LKZ-2000 szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość doboru odpowiedniego trybu lokalizacji. Istotną cechą, wyróżniającą to urządzenie od innych przyrządów dostępnych na rynku, jest możliwość analizy zakłóceń, które występują w miejscu lokalizacji. W efekcie wybierana jest najbardziej skuteczna częstotliwość dostosowana do panujących warunków w miejscu pracy z urządzeniem. Unika się więc nieefektywnych częstotliwości, co pozwala na przyspieszenie i znaczne podniesienie skuteczności prowadzonych lokalizacji. Możliwość bezprzewodowego sterowania nadajnikiem z poziomu menu odbiornika podnosi komfort pracy z lokalizatorem i znacznie skraca czas jej trwania.

Należy zaznaczyć, że niższe częstotliwości mają większy zasięg niż wyższe. Z kolei wyższe częstotliwości łatwiej wchodzą w interakcje z liniami, ale mogą również oddziaływać wzajemnie z liniami inne niż docelowa.

Autor: 
Sonel