Komunikaty i ogłoszenia

Firma SONEL S.A. realizuje projekt pn.

"Smart Q-Analyzer - innowacyjne narzędzie do poprawy bezpieczeństwa i efektywności ISE wspomagane dedykowanymi rozwiązaniami teleinformatyczny".

zgodnie z umową nr:POIR.01.01.01-00-0437/17 podpisaną dnia 21.11.2017 roku w ramach Działaia 1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest innowacja procesowa tj. przeprowadzenie kompleksowych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad opracowaniem nowego narzędzia i metod poprawy bezpieczeństwa i efektywności inteligentnych sieci energetycznych oraz narzędzi teleinformatycznych wspomagających jego funkcjonowanie, a następnie wdrożenie wyników tych prac poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego wyrobu (miernika Smart Q-Analyzer).

cele projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa poziomu innowacyjności firmy poprzez stworzenie rozwiązań będących innowacją produktową i procesową.

Cel ten będzie bezpośrednio prowadził do rozbudowy firmy i wzrostu jej pozycji konkurencyjnej zarówno w kraju, jak i na świecie. Projekt będzie prowadził do wzrostu innowacyjności firmy w 4 płaszczyznach:

-produktowej - w ramach projektu powstanie nowy produkt

-procesowej – m.in. poprzez wymianę danych, która umożliwi tworzenie sieci mierników

-marketingowej, dzięki zastosowaniu nowych obudów, ekranów, dostosowanych do potrzeb rynku wyglądu produktów, wprowadzenie nowych metod sprzedaży

-organizacyjnej, poprzez zmianę struktury organizacyjnej i przejście od funkcjonalnej w stronę projektowej.

planowane efekty:

Finalny rezultat całego projektu, który zostanie wdrożony do działalności gospodarczej, to nowy miernik wspomagany dedykowanym systemem teleinformatycznym, posiadający innowacyjne, nieoferowane dotąd w podobnych urządzeniach konkurencji, funkcjonalności i cechy, które znacząco zwiększą bezpieczeństwo, efektywność i jakość funkcjonowania inteligentnych sieci energetycznych.

Miernik ten to Smart Q-Analyzer – inteligentny analizator jakości energii do ISE.

wartość projektu:

 1 499 752.80 zł

wkład Funduszy Europejskich:

883 782.90 zł

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert na:

Zakup urządzeń laboratoryjnych, w skład którego wchodzą:

- Automatyczna dekada laboratoryjna,

- Laboratoryjny...

25.09.2017
Otrzymaliśmy Zaświadczenie o uczestnictwie w programie Państwowej Inspekcji Pracy.
08.01.2013
SONEL S.A aktywnie korzysta z dofinansowania w ramach funduszy pomocowych Unii Europejskiej
01.10.2012