MIC-2505

MIC-2505
Index: WMPLMIC2505
Insulation Resistance Meter
Description
Technical Specification
Files
 • Description
  INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT UP TO 2T IN ACCORDANCE WITH IEC 61557 - 2

  Insulation resistance measurements:

  • selectable measurement voltage 500, 1000 V or 2500 V,
  • continuous indication of measured insulation resistance or leakage current value,
  • automatic discharge of measured object capacitive voltage after the completion of insulation resistance measurement,
  • acoustic signaling of 5 seconds time intervals to facilitate capturing time characteristics,
  • metered T1, T2 and T3 test times (15,60 and 600 s or 30,60 and 600 s) for measuring two absorption coefficients (DAR, PI, Ab1, Ab2),
  • indication of actual test voltage during measurement,
  • protection against measuring live objects.

  Insulation resistance measurement method for two-and three-wire.

  Measurement of leakage current during insulation resistance testing.

  DC and AC voltage measurement in the range of 0…600 V.

  Power supply from battery packs.

  The instruments meet the requirements of the EN 61557 standard.

 • Technical Specification

  Pomiar rezystancji izolacji:

  • napięcie pomiarowe wybierane 500, 1000 V, 2500 V,
  • ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji lub prądu upływu,
  • samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji,
  • akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych,
  • odmierzane czasy pomiaru T1, T2 i T3 dla pomiaru dwóch współczynników absorpcji dla 15, 60 i 600 s,
  • wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru,
  • zabezpieczenie przed pomiarem obiektów pod napięciem.

  Pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową.

  Pomiar prądu upływu podczas pomiaru rezystancji izolacji.

  Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...600 V.

  Zasilanie z pakietów akumulatorów.

  Przyrząd  spełnia  wymagania  normy  PN-EN  61557.

   

  Pomiar rezystancji izolacji (dwuprzewodowy)
  zakres pomiarowy wg IEC 61557 - 2 dla RISOmin=UISOnom/IISOmax...2 TΩ (IISOmax=1 mA)

  Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
  0,0...999,9 kΩ 0,1 kΩ ±(3% w.m. + 20 cyfr)
  1,000...9,999 MΩ 0,001 MΩ ±(3% w.m. + 20 cyfr)
  10,00...99,99 MΩ 0,01 MΩ ±(3% w.m. + 20 cyfr)
  100,0...999,9 MΩ 0,1 MΩ ±(3% w.m. + 20 cyfr)
  1,000...9,999 GΩ 0,001 GΩ ±(3% w.m. + 20 cyfr)
  10,00...99,99 GΩ 0,01 GΩ ±(3% w.m. + 20 cyfr)
  100,0...999,9 GΩ 0,1 GΩ ±(3% w.m. + 20 cyfr)
  1,000...2,000 TΩ 0,001 TΩ ±(3% w.m. + 20 cyfr)

  Wartości mierzonej rezystancji izolacji w zależności od napięcia pomiarowego

  Napięcie UISO Zakres pomiarowy
  500 V 500 GΩ
  1000 V 1,00 TΩ
  2500 V 2,00 TΩ

  Pomiar napięcia stałego oraz przemiennego

  Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
  0...600 V 1 V ±(3% w.m. + 2 cyfry)
  • zakres częstotliwości: 45...65 Hz

  UISO - napięcie pomiarowe
  Skrót "w.m." oznacza "wartość mierzoną"

   

  Bezpieczeństwo elektryczne:

  • rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010 - 1 i IEC 61557
  • kategoria pomiarowa: IV 600 V (III 1000 V) wg PN-EN 61010 - 1
  • stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP54

  Pozostałe dane techniczne:

  • zasilanie miernika: pakiet akumulatorów SONEL L-1 NiMH 9,6 V
  • masa miernika: ok. 1,3 kg
  • wymiary: 260 x 190 x 60 mm
  • wyświetlacz: LCD segmentowy
  • Gwarancja: 36 miesięcy (możliwość przedłużenia do 60 miesięcy)
 • Files

We also recommend

Slide 1 of 4