Serwis

Informacje pomocne przed wysłaniem przyrządów do serwisu:

  • Serwis mierników firmy SONEL S.A. odbywa się wyłącznie w siedzibie firmy, tj. przy ul. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica.
  • Realizujemy naprawy przyrządów wyłącznie produkcji SONEL S.A.
  • Telefon kontaktowy do SERWISU to: +48 74 85 83 800
  • Numer seryjny urządzenia – jest bezwzględnie wymagany w przypadku kontaktu z serwisem.
  • Przyrządy przysyłane do serwisu powinny być dostarczane wraz z wyposażeniem oraz uzupełnionym formularzem zlecenia naprawy.
  • Przyrządy objęte gwarancją należy odsyłać do serwisu za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL (zgodnie z zapisem w karcie gwarancyjnej). W przeciwnym razie refakturowana będzie różnica w kosztach transportu.

UWAGA! Laboratorium i Serwis nie ponoszą odpowiedzialności za dane zgromadzone na wewnętrznych i zewnętrznych nośnikach pamięci przekazanych z przyrządem do wzorcowania i/lub naprawy. Ustawienia użytkownika mogą zostać utracone lub przywrócone do ustawień fabrycznych w trakcie realizacji usługi wzorcowania i/lub naprawy.

UWAGA! Zleceniodawca zobowiązany jest dokonać zakreślenia opcji ubezpieczenia przesyłki w wysokości 50 tys. złotych na formularzu nadania przesyłki. W przypadku niezaznaczenia na formularzu nadania przesyłki kwoty ubezpieczenia paczki z przyrządem objętym gwarancją, SONEL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu oraz z winy przewoźnika.

  • Formą płatności za usługi jest rozliczenie gotówkowe przy odbiorze przesyłki, w wyjątkowych sytuacjach, w drodze indywidualnych ustaleń, możliwe jest dokonanie przelewu. W przypadku płatności przelewem niezbędne jest przesłanie kopii następujących dokumentów: NIP, REGON, KRS lub zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, a także oryginał zlecenia wykonania usługi z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT. Zamówienie powinno być podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji (w KRS lub wpisie do ewidencji albo do tego upoważnione).
  • Przed wysłaniem przyrządów do serwisu prosimy zapoznać się z Regulaminem usług świadczonych przez Laboratorium Badawczo-Wzorcujące i Serwis SONEL S.A.

Proszę wypełnić elektroniczny formularz naprawy:

Wypełnij elektroniczny formularz zlecenia naprawy.

Po poprawnym wypełnieniu i przesłaniu formularza, wygenerowany zostanie plik PDF a zgłoszenie zostanie zarejestrowane w naszej bazie.

Wygenerowany plik PDF wydrukuj, podpisz i dołącz do przesyłki.

Pliki do pobrania: